Persbericht nieuw College van D66, VVD en CDA

PERSBERICHT Nieuw college in Heemstede van D66, VVD en CDA Heemstede, 9 juni 2016 Heemstede gaat het zomerreces in met een nieuw bestuur. De gesprekken tussen D66, VVD en CDA zijn voorspoedig verlopen en hebben geresulteerd in een coalitieakkoord op hoofdlijnen en een college waarin Sebastiaan Nieuwland als D66-wethouder toetreedt. Het coalitieakkoord voor de periode 2016-2018 draagt de naam ‘Duurzaam, Daadkrachtig en Dienstbaar’ en deze naam geeft weer met welk elan de partijen in deze periode te werk willen gaan: dienstbaar aan de inwoners van Heemstede, met een duurzame basis en doorpakken op een aantal onderwerpen. De nieuwe D66-wethouder Sebastiaan Nieuwland (40) maakt sinds 2010 deel uit van de gemeenteraad. Tussen 2010 en 2015 was hij woordvoerder Samenleving en sinds 2014 is hij fractievoorzitter van D66 en voorzitter van de raadscommissie Ruimte. Nieuwland werkt sinds 2000 in het basisonderwijs; eerst als leerkracht en de laatste 12 jaar bekleedde hij directiefuncties op verschillende scholen. De D66-wethouder wordt verantwoordelijk voor onder andere de portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Sport, Onderwijs en Duurzaamheid. Nieuwland: “Ik heb enorm veel zin in deze klus. Ik ga er met een open houding in en heb de ambitie om, samen met de coalitiepartners en de raad, de doelen die we ons gesteld hebben te halen. Ik koppel mijn drive aan een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen en denk daarnaast dat ik een verbindende factor kan spelen in de raad”. De D66-wethouder wordt voor het zomerreces geïnstalleerd. Daarmee is het Heemsteeds College, dat sinds het terugtrekken van HBB-wethouder Ates demissionair was, weer op volle sterkte.