Winkelvisie Binnenweg-Raadhuisstraat eindelijk aangenomen

Na bijna een jaar "heen en weer praten" in de commissies en de raad heeft de politiek vorige week eindelijk de winkelvisie, die door een expert-onderzoek bureau DTNP ( www.dtnp.nl ) werd opgesteld, aangenomen. Waarom duurde dit zo belachelijk lang en waar zitten in de discussie en politiek de verschilpunten op basis van dit rapport? Het belangrijke punt is naar de mening van de VVD het verschil in inzicht en insteek voor de gewenste ontwikkeling van ons bloeiende winkelcentrum.

De VVD, en gelukkig is daar met het CDA en ons nieuwe coalitiepartner D66 een meerderheid voor, staat voor een stimulans en support voor onze ondernemers. De VVD vindt investeringen in het winkelgebied essentieel en is daarmee een fervent voorstander van de mogelijke vestiging van een supermarkt met een ruime parkeergarage in het middengebied. Dit ziet de VVD niet als een bedreiging, maar juist als een ultieme kans voor een nodige versterking van ons winkelgebied.

Deze ontwikkeling wordt al sinds jaar en dag tegengewerkt door de linkse oppositie met steun van de lokale partij, onbegrijpelijk, want je zou verwachten dat ook die partijen de ontwikkeling en de kwaliteit van ons winkelgebied zouden ondersteunen.

Maar nee, de PvdA is nog niet verder gekomen dan tegen een supermarkt te zijn, waar ze wel voor zijn, blijft in nevelen verhuld; GroenLinks wil meer groen, geen auto's, niet parkeren, meer fietspaden, de bekende stokpaardjes en de lokale partij HBB verlangt, lijkt het wel, terug naar de paardentram en paard en wagen op de Binnenweg; met andere woorden vanuit de oppositie is er weinig aandacht voor de duidelijke visie ingrediënten uit het Winkelvisie Heemstede document ( te vinden op de site van de gemeente), laat staan dat deze partijen actief mee willen werken aan de versterking van ons winkelgebied.

Wellicht ten overvloede geef ik u puntsgewijs nogmaals de belangrijkste VVD standpunten in deze ontwikkeling op basis van de uitkomsten van de gepresenteerde visie en vooral de punten, die de VVD in deze visie onderschrijft: 

- De winkelvisie van DTNP, eerdere onderzoeken, en o.a. onderzoek van de KvK bevestigen elke keer het zelfde; verbeter de kansen voor verdere ontwikkeling voor het centrum en geef gevolg en gehoor aan de genoemde mogelijke verbeterpunten voorzover haalbaar op korte en lange termijn

De loskoppeling van de visie en het benodigde uitvoeringsprogramma is een volstrekt logische;  je stelt vast wat je zou moeten doen en je bepaalt in een uitvoeringsprogramma wat haalbaar is, ook financieel natuurlijk.

Onderzoeken bevestigen telkens weer dat een goede invulling van de food-functie essentieel is voor de levensvatbaarheid van het centrum, immers een goed dagelijks aanbod is een basisvoorwaarde en de boodschappenfunctie is misschien wel de belangrijkste economische drager

Het belang van parkeren in de marketingmix van een centrumfunctie is essentieel, meer parkeren leidt bijna per definitie tot een beter ondernemersresultaat en een tevreden en terugkerende klant; u hoeft dit niet te onderschrijven, maar in marketingland is het een waarheid als de spreekwoordelijke koe

Onbegrijpelijk dat de oppositie partijen, PvdA, GroenLinks en HBB de economische ontwikkeling van ons winkelcentrum, het steuntje in de rug van uw lokale ondernemers, de bereikbaarheid voor de winkelende bezoekers, de mogelijkheid om binnen ons dorp een aantrekkelijk centrum te hebben niet zien zitten.  

De VVD heeft ingestemd met deze visie en wacht met u het uitvoeringsprogramma met een gedegen financiële onderbouwing vol vertrouwen af.

De VVD accepteert in deze de expertise van de onderzoeker vooral ook omdat de uitkomsten in bijna alle onderzoeken als kritisch en essentieel voor de levensvatbaarheid van het centrum worden genoemd. De VVD staat pal voor de kwaliteit van uw winkelgebied!

Namens de VVD fractie, Cees Leenders, lid van de commissie Ruimte