De bestuurlijke soap van Heemstede: de overgang Alverna

De VVD kiest altijd voor veiligheid en vindt dat gemeenschapsgeld aan de gemeenschap moeten worden uitgegeven, niet aan het plezier van enkelen!

Donderdag 29 september wees de gemeenteraad van Heemstede vier verzoeken tot onttrekking van de overweg bij Alverna af. Deze vier verzoeken kwamen o.a. van de omwonenden en van ProRail.

De VVD vroeg andere raadsleden in het debat de volgende punten niet naast zich neer te leggen.

Ten eerste, alle fracties en raadsleden stemden in 2011 unaniem voor een veilige ontsluitingsweg. Die weg is aangelegd. Nu spreken deze fracties en raadsleden, bij herhaling, zich duidelijk uit dat zij het risico van een nieuw ongeluk toch wel aanvaardbaar vinden. En dat voor de aller kwetsbaarste weggebruikers.

Ten tweede, de ontsluitingsweg aangelegd door ProRail met een prijskaartje van 770.000 Euro en betaald van uw en mijn geld, voorziet in het recreatieve belang van een kleine groep. De VVD vindt dit een nauwelijks te verteren politiek foute keuze!

Ten derde, nu niet onttrekken faciliteert een nieuw makkelijk weggetje bestaand uit een onvoldoende bewaakte gelijkvloerse overweg en de nieuwe ontsluitingsweg naar het station. Daarom heeft ProRail de nieuwe ontsluitingsweg voorlopig afgesloten.

Ten vierde, in en na het komende juridisch gevecht ligt de rekening voor een innovatieve beveiliging straks ook op de mat van de gemeente en voor de inwoners van Heemstede. Beveiliging die rond de 500.000 Euro kost voor knipperlichten en bellen die 13 keer per uur of straks meer afgaan. Of richting de één miljoen Euro voor een tunnel. Kan gewoon niet vindt de VVD.

Ten slotte, Wandelnet en Fietsersbond impliceren met hun acties dat ook het Laantje van Alverna openbaar is en gaan daarvoor naar de rechter.

De keuze van raadsleden en fracties van afgelopen donderdag om niet te onttrekken hint daar ook op. De VVD vindt het niet uit te leggen hoe we hier in Heemstede richting een uitspraak gaan over het eigendom van de achtertuin van onze buren en vindt het ook niet uit te leggen dat kennelijk politieke keuzes belangrijker zijn dan veiligheid. Wij zijn en blijven voor onttrekking!

Daarom draaiden de VVD fractie en in totaal 9 van de 21 raadsleden niet. De VVD vindt dat we zo niet mogen omgaan met veiligheid, gemeenschapsgeld, de tuin van onze buren en bestuurlijke afspraken. Wij stemden voor onttrekking en dienden gezamenlijk een amendement vóór onttrekking in. Maar Jammer genoeg haalde dit amendement tot onttreking het ondanks de steun van CDA, een raadslid van D66 en een raadslid van HBB het niet (9 stemmen voor onttrekking, 12 voor niet-onttrekking)

En dat voor een gezond ommetje van een paar honderd meter over de veilige en hiervoor aangelegde ontsluitingsweg waar je niet eens je 10.000 gezonde stappen per dag mee haalt.  En op de Binnenweg maakt GroenLinks zich ontzettend bezorgd over de veiligheid van kwetsbare weggebruikers. Snapt u het nog?

Eveline Stam, Fractievoorzitter VVD Heemstede