VVD Bloemendaal en VVD Heemstede gaan samen per 25 oktober

Het is met groot plezier dat wij u laten weten dat de ledenvergaderingen van Heemstede en Bloemendaal afgelopen woensdag 28 september hebben besloten tot een fusie van beide Lokale Netwerken (afdelingen) per 25 oktober a.s.!

Over de voors en tegens van deze fusie hebben beide ledenvergaderingen (en afvaardigingen daarvan) in de afgelopen maanden uitvoerig gediscussieerd. Fusies zijn immers nooit eenvoudig, maar bieden wel vaak grote kansen. Uw huidige besturen zijn er van overtuigd dat wij de voorgenomen fusie tot een succes kunnen maken. Een succes dat niet alleen voor u als lid maar ook voor de kiezers voelbaar moet worden. Dichter bij onze kiezers staan is dus het motto van ons toekomstige Lokale Netwerk Heemstede-Bloemendaal. Onze fracties gaan ons daarbij helpen.

Met de opheffing en daaropvolgende oprichting van het nieuwe Lokale Netwerk Heemstede-Bloemendaal gaan we een nieuw bestuur samenstellen. Dat betekent dat wij nadrukkelijk kandidaten zoeken voor de genoemde posities. Is dit iets voor u of weet u iemand die zich voor één of meerdere posities kandidaat zou willen stellen, stuurt u dan een kort mailtje met naam en positie (in het nieuwe bestuur) aan pblomsma@gmail.com. Natuurlijk zullen ook leden uit de huidige besturen (Heemstede en Bloemendaal) posities in het nieuwe bestuur ambiëren, maar dat mag uw kandidaatstelling (of die van een bekende, mits lid) niet in de weg staan.

De beslissing over de kandidaten volgt op 25 oktober a.s. in Landgoed Groenendaal (Groenendaal 3, Heemstede). We zullen stipt om 19:30 uur starten om daarmee voldoende tijd over te laten voor ons Tweede Kamerlid Rudmer Heerema en discussie over het verkiezingsprogramma. Het belooft een prachtige avond te worden.

In aanvulling op bovenstaande en ter voorbereiding van de vergadering op 25 oktober, laten wij u hierbij weten hoe de (huidige) besturen zich de invulling van het nieuwe bestuur (per 25/10) voorstellen:

  • Voorzitter – Rob Scholte
  • Secretaris – Sander van Rij
  • Penningmeester – vacature (Annemieke Kwaaitaal ad interim)
  • Vicevoorzitter & Fractiecontact Heemstede) – Ems Post
  • Vicevoorzitter & Fractiecontact Bloemendaal – Annemieke Kwaaitaal
  • Communicatie & Campagne (& Ledenwerving) Heemstede – Pepe Blomsma
  • Communicatie & Campagne (& Ledenwerving) Bloemendaal – Eelke van Tienhoven
  • Talent Man. & Opleidingen (& Ledenbehoud) Heemstede – Catascha Houben
  • Talent Man. & Opleidingen (& Ledenbehoud) Bloemendaal – Alexandra Beerens

Een korte toelichten op de voorgestelde personen vind u in de tweede bijlage.

Het bovenstaande betekent dat wij op 25 oktober op passende wijze afscheid gaan nemen van drie zittende bestuursleden: Valentin Meinster (voorzitter Heemstede), Altan Ilhan (penningmeester Heemstede) en Jan Wijma (penningmeester Bloemendaal). Wij danken hen voor hun inzet!

Natuurlijk kunt u zich voor de vacatures aanmelden/ uzelf eventueel tegenkandidaat stellen, dus ook voor die posten die hierboven nu van een naam (voorstel bestuur) voorzien zijn. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan graag een reactie naar pblomsma@gmail.com.Tegenkandidaten kunnen worden ingediend tot uiterlijk 18 oktober en moeten vergezeld gaan van 25 handtekeningen van leden en van een instemmingsverklaring van de kandidaat (art. 16.8 van het Huishoudelijk Reglement).

We gaan er een mooie avond van maken, de 25e, verheugen ons ook bijzonder op de discussie met Rudmer Heerema, Tweede Kamerlid voor onze partij!

Locatie: Landgoed Groenendaal, Groenendaal 3, 2104 WP Heemstede

Wij hopen u te kunnen verwelkomen!

 

Rob Scholte

 

namens bestuur Bloemendaal

Valentin Meinster

 

namens bestuur Heemstede