Netwerk mee met het VVD Netwerk Heemstede & Bloemendaal

Netwerk mee met het VVD Netwerk Heemstede & Bloemendaal

 

“Alles verandert. Niets blijft bij het oude. Fris, nieuw, andere meningen verdiepen je eigen inzicht.”

 

Deze statements waren te horen bij het samengaan van de oude afdelingen Heemstede en Bloemendaal van de VVD in een nieuw lokaal VVD netwerk Heemstede & Bloemendaal.

Steeds meer mensen en organisaties realiseren zich dat oude structuren niet altijd meer voldoen aan de huidige wensen, zeker in de politiek. Partijen zijn nog te vaak een gesloten bolwerk met vaste leden die eens in de zoveel tijd bij elkaar komen. Dat kan anders.

 

 “Het moet opener, lichter, leuker en vooral makkelijker en toegankelijker. Voor iedereen. Lid of geen lid. Of je het nu met ons eens bent of niet. Als je je zorgen maakt, als je mee wil praten. Of wil ontdekken en kennismaken.”

Daarom hebben de VVD Afdelingen Heemstede & Bloemendaal 25 oktober jl. besloten de krachten te bundelen in één nieuw VVD Netwerk.

In het VVD Netwerk Heemstede Bloemendaal is iedereen welkom. Op de website zullen regelmatig avonden aangekondigd worden zoals een Politiek café, huiskamer bijeenkomsten en discussie avonden rondom een specifiek thema.

Er zullen acties zijn in alle woonkernen om te horen wat mensen bezighoud, om mensen te vragen mee te denken en om iedereen te verwelkomen.

Doe mee, denk mee, praat mee, lid of geen lid, dat is de boodschap!