Werk aan de winkel in Heemstede!

Op 13 juni organiseerde de VVD Heemstede een discussie-avond voor winkeliers. Een gezelschap van ruim 70 winkeliers en ondernemers luisterden naar Cor Molenaar die een verhaal hield over ‘het nieuwe winkelen’ en een paneldiscussie over de toekomst de Heemsteedse winkelcentra. En natuurlijk hadden de Heemsteedse winkeliers ook wat te zeggen.

‘Wij zijn eigenwijze mensen.’ Deze uitspraak werd op deze avond meermaals door winkeliers gedaan. Dit moest verklaren waarom winkeliers over het algemeen moeilijk voor een gemeenschappelijk doel warm te krijgen zijn. Deze avond zou echter anders worden. De grote groep ondernemers, winkeliers en politici die zich in het leegstaande pand van Willem Rhee op de Binnenweg verzamelden, toonden zich eensgezind in hun conclusie: er moet ècht wat gebeuren om het winkelen in Heemstede ook voor de toekomst aantrekkelijk te houden!

Dat was ook de mening van Prof. Dr. Cor Molenaar, de voornaamste gast van de avond en schrijver van het boek Het einde van winkels? Met harde cijfers en concrete voorbeelden uit andere winkelcentra in Nederland, schetste Molenaar een beeld van het nieuwe winkelen, waarin on-line (internet) en off-line (de fysieke winkel) naadloos in elkaar overgaan. Een werkelijkheid waarin beleving tijdens het winkelen centraal moet staan. Waarin winkeliers, vastgoedeigenaren en politiek nauw moeten samenwerken om voor de toekomst passende antwoorden te ontwikkelen.

De gemeente staat in principe op de achtergrond bij dit onderwerp, maar speelt niettemin een belangrijk rol. Denk bijvoorbeeld aan parkeertarieven, openingstijden, leegstandsbeleid, horeca-verruiming en huurtarieven. In de ogen van professor Molenaar zijn veel Nederlandse winkelcentra aan herziening toe. “Het is vijf over twaalf in veel winkelcentra”, zo vatte Molenaar zijn betoog samen. Het discussiepanel en de winkeliers in de zaal onderschreven die conclusie.

Dit panel bestond uit Cor Molenaar, Gert van der Wiel (voorzitter van de Winkeliersvereniging van Joure), Willem van Dam (voorzitter van onze Heemsteedse WCH) en Heleen Hooij (wethouder Heemstede). De paneldiscussie leidde tot een levendige discussie met de zaal. Uit die discussie bleek dat de samenwerking tussen winkeliers, ondernemers en gemeente in de praktijk weerbarstig kan zijn. De aanwezigen waren het erover eens dat die samenwerking versterkt moet worden, wil je in een dorp als Heemstede de kwaliteit en diversiteit van winkelcentra behouden en vergroten.

De afsluitende woorden kwamen van Eveline Stam, fractievoorzitter van de VVD Heemstede. Toen haar gevraagd werd waarom de VVD Heemstede zich voor deze avond had opgeworpen, zei Stam: ‘Ondernemen zit in ons bloed. En de toekomst van het winkelen in Heemstede raakt alle burgers, dus ook ons. Daarom wilden we een niet-politieke avond organiseren. De gemeente moet de Heemsteedse winkelcentra steunen wanneer dat nodig is. Werk aan de winkel dus!’