Bespiegelingen van een raadslid

Soms lopen raadsvergaderingen anders dan je denkt...

Donderdag 29 juni 2017

Soms lopen raadsvergaderingen anders dan je denkt… Na een aantal zinnige vragen (en antwoorden van wethouder Nieuwland) met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet, kwamen de Voorjaarsnota en Kadernota aan de orde. Ofschoon daar van alles over te zeggen bleek, lag het zwaartepunt van de discussie over het ‘ter kennisgeving aannemen’ van de Kadernota. Dit ontaardde in een ingewikkeld woordensteekspel en discussie over de woorden ‘ter kennisgeving’.

D’66 meende dat er dus niets over te zeggen viel, terwijl GroenLinks er heel veel over te zeggen had. Jammer dat dit zo’n drie kwartier duurde. Wat nuttiger was is de discussie over wat je als raad kan doen als je het ergens (iets wat in een Kadernota staat bijvoorbeeld) niet mee eens bent. Dit bracht Cees Leenders helder naar voren: uiteindelijk is de raad de baas dus als je wilt dat het College een andere koers gaat varen kan je dit meegeven of zelfs een motie indienen (wat wethouder Hooij ook ogenblikkelijk in haar antwoorden kort en krachtig formuleerde). Uiteindelijk is de raad de baas. Dat de gemiddelde burger dit misschien niet scherp op het netvlies heeft is tot daaraan toe, maar raadsleden behoren te weten dat zij de kaders stellen en niet het College.

Tot slot een discussie over het Manpadslaangebied, iets wat iedere Heemstedenaar ongetwijfeld ter harte gaat. We bespreken de groene casco’s zoals opgesteld door adviesbureau Rho. GL, PvdA, D’66, VVD en CDA zijn voorstander van scenario 2, waarbij het CDA zich in een vreemde bocht wringt: zij willen èn de historische zichtlijnen hebben waarvoor de volkstuinen verplaatst moeten worden (scenario 2) èn de volkstuinen behouden op de plek waar ze nu zijn. Dit is een typisch bühnegedrag (want ja er zaten dus volkstuinders op de tribune) wat we wel vaker zien, maar door de VVD werd gepareerd dat je dan dus niet voor model 2 bent. Waarop het CDA zicht genoodzaakt zag om te stellen dat de voor scenario 2 noodzakelijke verhuizing dan wel kon als de volkstuinders het er dan mee eens konden worden.

HBB is het (ik zou bijna zeggen zoals gewoonlijk) weer helemaal nergens mee eens. Ook hier bühnegedrag om de lieden die niets willen (de mensensoort die het meest op de publieke tribune gevonden wordt) te paaien. Jammer, want de wens om het Manpadslaangebied mooi ‘op te groenen’ ligt al jaren op de plank . De suggestie van de PvdA dat er “uitgeruild” zou worden tussen Mandpadslaangebied en Vomar kreeg het CDA (overigens terecht) op de kast. De wethouder is alsnog door ons op pad gestuurd met scenario 2 en komt in oktober bij ons terug, we zijn benieuwd!!