Bespiegelingen van een raadslid - sept. 2017

In de raad van 28 september twee interessante onderwerpen: het uitvoeringsprogramma 2017- 2018 duurzaamheid van de gemeente Heemstede en het Principebesluit tot afbouw aandeelhouderschap Eneco Groep NV.

De Duurzaamheidsnota past goed in de vaart der volkeren van deze tijd na de ratificatie van het klimaatverdrag door de EU. Dus een stap in de goede richting, samen met een aangenomen motie om te gaan speuren naar methodes om de opbrengst van onze duurzaamheidsinspanningen te meten.

De mogelijkheid van tiny houses is uit het programma gehaald, hier gaat later apart over gesproken worden. Wilt u een tiny house in Heemstede? Laat het ons weten! Het lijkt ons een bijzonder geschikt participatieproject voor onze inwoners!!
Voor de VVD was alleen tiny houses in Haarlem niet goed genoeg!


Wat betreft het aandeelhouderschap van de Eneco tekent zich hier een tegenstelling af: PvdA en GL willen koste wat kost de aandelen van een commerciële onderneming – en dan bovendien eentje die via juridisch trucs de aandeelhouders geen enkele zeggenschap geeft over hun helemaal niet zo groene investeringen- behouden. Bizar!

Wij als liberalen zijn tegen deze vreemde vermenging van overheidsbelang met zuiver commerciële ondernemingen. En al helemaal als linkse kameraden beweren dat ondernemingen dan maar door de overheid in toom gehouden moeten worden. We hebben aan communistische heilstaten kunnen zien hoe dat afloopt. Gelukkig dacht een raadsmeerderheid (VVD,D66, CDA en HBB) er ook zo over.