Algemene Beschouwingen & Begroting 2018

Afgelopen 2 en 3 November was de Begrotingsraad voor onze gemeente. De Begroting opgesteld door Wethouder Heleen Hooij is unaniem goedgekeurd. De debatten over de Algemene Beschouwingen waren levendig en met luisterend oor voor elkaar.

In de Algemene Beschouwingen door Fractievoorzitter Eveline Stam komen de ambities van de VVD Heemstede goed naar voren. Onze conclusie is: het gaat prima in Heemstede maar we willen meer lef en durf van het College. Op drie van onze ambities willen we actie en innovatieve oplossingen. Hiervoor heeft de VVD heeft drie moties ingediend en deze zijn allemaal aangenomen.  


De eerste ambitie gaat voor vekeersoplossingen hier in Heemstede. We willen een integraal plan voor ' Vrij Verkeer in Heemstede'. In onze motie hiervoor, ingediend met alle partijen uiteindelijk, verzoeken we het College een gestructureerd plan met alle verkeersknelpunten in Heemstede op te stellen en met innovatieve oplossingen te komen. Uiteraard is overleg en samenwerking met partijen in de regio hiervoor noodzakelijk. Voor de VVD is het wachten op projecten zoals de Duinpolderweg te weinig concreet.  Alle partijen stemden met onze motie in.


De tweede ambitie betreft onze scholen in Heemstede. In een groen dorp horen groene scholen. In 2030 moeten alle gebouwen van de gemeente klimaatneutraal zijn. Dat is nog maar 13 jaar. We hebben met de motie "Groene Scholen" de ruime meerderheid van de handen op elkaar gekregen. De wethouder gaat nu een inventarisatie te maken samen met de schoolbesturen van de weg naar en de kosten van Groene Scholen. HBB en het CDA stemden tegen. 


De derde ambitie heeft ook betrekking op duurzaamheid. Tiny Houses zijn duurzame kleine woningen voor starters of mensen met een kleine beurs. Tiny House-bewoners maken een vrije en bewuste keuze voor duurzaam wonen zonder hun portemonee of het milieu te belasten. Het College wilde 40.000 Euro investeren in een project in Haarlem naar Tiny Houses, maar de VVD heeft geintieerd dat de mogelijkheden voor een dergelijke project in Heemstede zelf worden onderzocht. Alle partijen op 1 na, HBB,  stemden voor. 


Onze zorgen en ambities over de aanrij-tijden van de Politie Zandvoort - we maken nu deel uit van de politieregio Kennemer Kust - en over de digitale aangifte mogelijkheid vormen we om in schriftelijke vragen die we in December verder bespreken. 

Kortom, we kijken terug op een bijzonder constructieve Begrotingsraad met goede politieke dialogen. De inhoud is in Heemstede nog steeds belangrijk!