Verkiezingsprogramma 2018

Met trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018!

FANTASTISCH WONEN EN LEVEN
IN ONS GROENE HEEMSTEDE

Het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de VVD Heemstede kent vier aansprekende thema’s. Naast de thema’s ‘Fantastisch wonen in ons groene Heemstede’ en ‘Goed samen leven in Heemstede’ omarmden de VVD-leden onlangs ook de volgende thema’s: ‘Stilstaand verkeer in Heemstede: onverantwoord’ en ‘Investeren in een veilig Heemstede loont’.

Deze vier thema’s zijn een logische keuze omdat wij hechten aan de kwaliteit van de woonwijken in Heemstede: de groene uitstraling, de goede zorg-, recreatie, sport- en winkelvoorzieningen en ook veiligheid in huis en op straat. Daarnaast houdt de VVD Heemstede de woonlasten (zoals de OZB, riool- en afvalstoffenheffing) nu en in de toekomst laag. Immers, Heemstede heeft de afgelopen jaren de laagste woonlasten in de regio. Dat willen we graag zo houden.

Thema 1: Fantastisch wonen in ons groene Heemstede

Heemstede is een prachtig groen dorp om in te wonen en leven. En dus blijven onze kernwoorden: wat groen is moet groen blijven! Daarnaast vinden wij klimaatafspraken en duurzaamheid belangrijk. Niet door te subsidiëren maar door minder regels, eenvoudige procedures en stimuleringsprojecten.

De VVD Heemstede wil liever huidige bebouwing omvormen en aanpassen dan nieuwbouw. En als nieuwbouw echt niet anders kan, dan zeer selectief en in het middensegment. Om het groene Manpadslaan gebied te versterken stemmen wij in met beperkte bebouwing. Natuurlijk in goed overleg met betrokkenen, waaronder volkstuinders en grondeigenaren.

Thema 2: Goed samen leven in Heemstede

Gezinnen met opgroeiende kinderen en onze ouderen zijn belangrijke doelgroepen voor ons. Een woonomgeving die past bij alle leefsituaties en bereikbare voorzieningen zijn daarvoor

vereisten. 70 is immers het nieuwe 50! Met de drie decentralisaties in het sociaal domein is de zorg lokaal uitstekend ingericht. Daar waar nodig willen wij de zelfredzaamheid van de Heemstedenaren met zorg op maat versterken.

De VVD Heemstede pleit voor een constructieve samenwerking tussen winkeliers en de gemeente om aantrekkelijke winkelgebieden te behouden en waar mogelijk te versterken. We borgen uitstekend onderhoud van alle binnen- en buitensportaccommodaties waaronder het zwembad.

Ook gaan we duidelijkheid en transparantie scheppen in de ondoorzichtige wachtlijsten voor de basisschool. We vinden dat ieder Heemsteeds kind naar een basisschool van eigen keuze moet kunnen gaan.

Thema 3: Stilstaand verkeer in Heemstede: onverantwoord

De wegen in Heemstede slibben dicht. Stilstaand verkeer ondermijnt de leefbaarheid, het milieu en onze economie. Daarom maakt VVD Heemstede de bereikbaarheid en doorstroming een topprioriteit. De Heemsteedse verkeersbelangen eisen een directe politieke discussie en bestuurlijk handelen met omringende gemeenten en de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Ook zetten we ons in voor een veilige verkeersafwikkeling in woonwijken en bij drukke kruispunten zoals de Camplaan/Heemsteedse Dreef. Ook veilige (fiets)routes van en naar onze scholen vragen om extra aandacht.

Thema 4: Investeren in een veilig Heemstede loont

Voor de VVD Heemstede staat veiligheid voorop. Het stimuleren van sociale controle en buurtpreventie, onder andere door actieve ondersteuning aan WhatsApp-groepen, is belangrijk. De aanrijtijd van de politie moet kort en snel zijn, vinden wij. Nu gaat te veel kostbare tijd verloren tussen politiepost Zandvoort en een calamiteit in Heemstede. Daarom moet een volwaardige politiepost terugkomen in Heemstede.

Wij vinden dat de brandweerkazerne in Heemstede moet blijven en voldoende capaciteit moet hebben. Het werven en behouden van vrijwillige brandweerlieden verdient daarom ondersteuning.


KLIK OP DE LINK HIERONDER OM HET HELE VERKIEZINGSPROGRAMMA TE LEZEN