VVD Heemstede: ruim baan voor Tiny Houses

Ruimte om te bouwen in Heemstede is er niet meer. Daarom breekt de VVD Heemstede een lans voor innovatieve en duurzame woonconcepten zoals Tiny Houses.

Een Tiny House is een nieuwe woningvorm om goedkoper, onafhankelijker, flexibeler en duurzamer te gaan wonen. Op maximaal 50 vierkante zijn bewoners zelfvoorzienend in hun elektriciteit en water.

Op initiatief van de VVD Heemstede heeft de gemeenteraad afgelopen november de motie Tiny Houses aangenomen. Hierin luidt de opdracht plekken in Heemstede te onderzoeken waar Tiny Houses te realiseren zijn.  

Er is in Heemstede en omgeving veel interesse voor Tiny Houses. Daarom organiseert VVD Heemstede op donderdag 8 maart, van 20:00 tot 22:00 uur, een bijeenkomst over Tiny Houses.

Op deze avond presenteren bewoners, belangstellenden en ontwerpers van Tiny Houses hun perspectieven op dit innovatieve woonconcept. Daarna wisselen we ervaringen uit en gaan met elkaar in gesprek.

U bent van harte welkom deze avond bij te wonen in onze VVD pop-up store, Binnenweg 60 in Heemstede. Graag even aanmelden per mail vvdheemstede@outlook.com. We zien u graag!