Weer overschrijding Plein 1

Deze maand verschillende punten op de agenda's. Hieronder de insteek van de VVD!

Commissie Samenleving - Verzoek aanvullend krediet Plein 1

De verbouwing van de voormalige bibliotheek is vrijwel afgerond. Over de financiële afhechting volgde veel discussie. Het totaal afgegeven krediet door de raad, voor zowel aanpassingen van het voormalige bibliotheekgebouw als de buitenruimte, is € 3.358.000. In mei 2018 is gemeld dat het krediet met ongeveer € 200.000 zou worden overschreden. De VVD heeft vervolgens meerdere keren wethouder Struijf gevraagd naar de eindafrekening en de huuropbrengsten. Het is bizar dat de VVD de meerkosten van rond € 375.000 via de krant moest vernemen eind november. Wethouder Struijf had verzuimd de raad te informeren voordat het bericht openbaar werd. De VVD heeft tijdens de commissievergadering aan de wethouder gevraagd een overzicht op te stellen van enerzijds de kapitaallasten behorend bij het krediet van 3,358 miljoen en de verwachte huuropbrengsten van Plein 1; voorzien in voorjaar 2017. En anderzijds de kapitaallasten van het (bijna) finale krediet van € 3,733 miljoen en de herziene huuropbrengsten per december 2018. De raad besluit over het krediet van € 375.000 voor Plein 1 op 19 december 2018. Commissie Middelen - Geld voor nieuwe initiatieven

Het college stelde in de begroting van 2019 voor om, voor nieuwe initiatieven, jaarlijks €50.000 uit de algemene reserve te reserveren. VVD, D’66 en CDA juichen nieuwe initiatieven toe maar wilden kleine een aanpassing op het voorstel; niet bij voorbaat al €50.000 toezeggen maar eerst ingediende plannen beoordelen. Helaas werd dit amendement niet aangenomen. In de commissie is het college verzocht om spelregels op te stellen voor het budget van €50.000. Aan welke voorwaarden moeten nieuwe initiatieven voldoen? Wethouder van der Have deed de commissie een aantal goede voorbeelden toekomen uit andere gemeenten. VVD juicht dit toe en is blij met de interessante voorbeelden. We kijken uit naar het voorstel van het college. Verrassend is wel dat de wethouder in maart of april pas met een voorstel komt voor de spelregels. Dat vinden wij erg laat! 


Commissie Ruimte - Schep in de aanslag

Op de agenda stond het projectplan Omgevingsvisie Bloemendaal-Heemstede. De omgevingswet die ingaat op 1 januari 2021, moet het makkelijker maken voor burgers en ondernemers om initiatieven in de openbare ruimte te realiseren met minder regels. Er start een pilot voor de wijk Noordwest. Aangezien Heemstede een eigen omgevingsvisie gaat maken werd al snel de naam van het projectplan veranderd in projectplan Omgevingsvisie Heemstede. De VVD volgt dit plan met interesse, aangezien het een nieuwe manier van werken is met een groot ICT gehalte (lees forse investering).

De verschuiving komgrens N201 stond ook op de agenda, waarbij wij voor een betere leefomgeving van de toekomstige bewoners van de Slottuin willen zorgen door verlaging snelheid van 80 naar 50 kilometer, terwijl de Provincie Noord Holland dit tegen wil houden. De bezwarencommissie stelde ons in gelijk en wij hebben de wethouder opgedragen om de schep te pakken en het bord te verzetten, wordt vervolgd