Oscar van Lent is kandidaat voor de Eerste Kamer

Mijn naam is Oscar van Lent. Ik heb 37 jaar als marineofficier bij Defensie gewerkt. In die periode heb ik verscheidene commando’s over schepen gevoerd en ben veelvuldig internationaal en geopolitiek strategisch actief geweest.

Door deelname aan missies in onder meer Afghanistan en de Hoorn van Afrika, heb ik het ontwrichtend effect van conflicten gezien. Operaties in het Caribisch gebied rond onze overzeese koninkrijksgebieden, hebben me geleerd dat onze samenleving allesbehalve onkwetsbaar is voor de negatieve invloeden van georganiseerde criminaliteit. Onze veiligheid is dus geenszins een vanzelfsprekendheid.

Als militair adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken & Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ervoer ik elke dag het belang van vrede en veiligheid voor Nederland en onze handelspositie in de wereld. Aanslagen zoals in Brussel en Parijs, onderstrepen dat we leven in een tijd waar dreigingen eerder toe- dan afnemen, inclusief nieuwe gevaren zoals in het cyberdomein. In onze wereld is alles met elkaar verbonden, reden waarom internationale samenwerking cruciaal is.

Maar ook die internationale samenwerking komt steeds verder onder druk te staan en gemaakte afspraken lijken niet langer een vanzelfsprekend. Sinds 2004, toen ik voor de eerste maal Nederland in Europa in het kader van ons voorzitterschap mocht vertegenwoordigen, is er veel veranderd. We zullen vandaag de dag veel meer onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en de komende jaren zullen ook op defensiegebied fundamentele vragen en projecten met verstrekkende gevolgen beoordeeld moeten worden.

Bijdragen vanuit eigen kracht – waarbij ik focus op bovengenoemde aandachtsgebieden, je verantwoordelijkheid nemen zonder daarbij het grotere geheel uit het oog te verliezen, zijn lijfspreuken waarmee ik mij in de fractie van de Eerste Kamer wil inzetten.


De volgorde van de kandidaten op de lijst wordt bepaald door de VVD leden die hiervoor online hun stem kunnen uitbrengen. U kunt zelf bepalen welke kandidaten u op welke plaats op de lijst wilt zien.

Stemmen kan via: https://vvd.digitaleverkiezing.nl/login

Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn per post verstuurd.