Heemstede blijft zelfstandige gemeente

Vanwege de ambtelijke samenwerking van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede, bespreken we een gezamenlijke commissie voor personele aangelegenheden. VVD vindt het positief dat bezwaren van ambtenaren op dezelfde manier worden behandeld. Positief is dat gemeenten zelf de bevoegdheid houden om een besluit te nemen over dit bezwaarschrift en het advies van de commissie. Maar in het kader van de ambtelijke samenwerking, is besloten om het voorstel te bespreken in de raad. Want, hoe ver gaat de samenwerking met Bloemendaal? VVD Heemstede heeft een heel duidelijk standpunt: we willen geen ambtelijke of bestuurlijke fusie. Welke voordelen leveren de samenwerking ons op? Kunnen we nog ontvlechten als we dit willen? In de raadsvergadering van 31 januari zal de raad hierover met elkaar en het college in gesprek gaan.