Onderzoek in het minimabeleid

Evaluatie van het Minimabeleid 2017-2018 is besproken. Het budget van 2018 voor kinderen is volledig gebruikt, mede dankzij de uitgifte van kledingcadeaukaarten. Ongeveer 50% van de huishoudens met een uitkering maakt gebruik van de regelingen uit het minimabeleid (o.a. bijdrage voor: computer, school, ‘erop uit’ (o.a. sporten, dagje weg) en fiets). Voor huishoudens met kinderen (5-18 jaar) is dat 84%. Ongeveer 33% van de mensen die geen uitkering hebben maar wel een laag inkomen, maakt gebruik van de regelingen. 

De VVD stemde in met het onderzoeken van zowel bekendheid als niet-gebruik van het minimabeleid; uitvoering volgt tweede kwartaal 2019. 

 

Omdat het Minimabeleid 2020-2023 pas dit najaar gereed is, heeft de VVD gevraagd het minimabeleid 2019 te verbreden, volgend op adviezen die de cliëntenraad in de zomer 2018 ontving. Denk aan: ruimhartig omgaan met verstrekken kledingcadeaukaart en de bijdrage voor een computer in te kunnen zetten voor een smartphone. De wethouder antwoordde “…gebonden te zijn aan het bestaande beleid….” Daarop heeft de VVD aangekondigd met een motie te komen (zie verslag raadsvergadering d.d. 28 maart 2019).

 

In de rondvraag heeft de VVDgevraagd elke twee maanden een overzicht te krijgen van voortgang en verduurzaming (incl. energietransitie) van schoolgebouwen, vermeld in het Integraal Huisvestingsplan. Het betreft nieuwbouw Nicolaas Beetsschool, verbouw en aanpassingen Crayenesterschool, huisvesting Jacobaschool in te verbouwen Bronstee Mavo en aanpassingen voormalig politiebureau aan de Kerklaan als tijdelijk schoolgebouw.