Uitvoeringsprogramma re-intergratiebeleid 2019

Onderzoek deelname participatiebedrijf

De raad van Heemstede heeft in februari 2018 bepaald medewerking te verlenen aan het besluit van de gemeente Haarlem nader onderzoek te doen naar het participatiebedrijf Paswerk. Het onderzoek van Haarlem is nog niet afgerond. Meerdere vragen liggen voor zoals: a) Welke activiteiten worden ondergebracht in het nieuwe Participatiebedrijf en waarom; b) Wat zijn de (in)directe financiële effecten van het samenvoegen van activiteiten en bedrijfsonderdelen en c) Wat zijn de te verwachten maatschappelijke effecten van de vorming van het nieuwe Participatiebedrijf?

De VVD wacht de onderzoeksresultaten af alvorens een besluit te nemen op het verzoek van Haarlem een onderzoek te doen naar deelname van Heemstede aan het participatiebedrijf. De overige fracties hadden een soortgelijke insteek. Wethouder Struijf heeft toegezegd bij zijn collega in Haarlem navraag te doen over de status van de onderzoeksresultaten.  

 

Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2019 Heemstede

VVD constateert dat Heemstede 300 “te re-integreren” mensen kent. Er zijn meerdere aanbieders met coaches (o.a. Startbaan en Pasmatch) die deze inwoners begeleiden om van ‘niet-werken’ naar ‘werken’ te gaan. Heemstede besteedt daar € 1.000 per persoon aan. Gemiddeld 65% van de te ‘bemiddelen’ personen vindt op deze manier een baan.