Discussie-avond Energietransitie 28 oktober De Eerste Aanleg

De VVD Heemstede organiseert een discussie-avond over de Energietransitie. Met toonaangevende experts en een borrel!


Wat is
DE INVLOED VAN DE ENERGIE-TRANSITIE  op ons dagelijks leven? 


Onze welvaartsgroei ging historisch altijd gepaard met een groeiende energiebehoefte. Dat heeft geleid tot een enorme toename  van het gebruik van fossiele brandstoffen met grote gevolgen.

Nu staan we aan de vooravond van fundamentele veranderingen. Groei is steeds minder afhankelijk geworden van energieverbruik.  Nieuwe duurzamere vormen van energie zijn inmiddels vaak goedkoper dan fossiele brandstoffen.


Dat raakt ons allemaal, ook u als inwoner van Heemstede.


VVD Heemstede organiseert in De 1ste Aanleg,  een serie van drie avonden waarin   de energietransitie op internationaal, landelijk en lokaal  niveau centraal staat.


Maandagavond  28 oktober is de eerste bijeenkomst over Energietransitie vanuit internationaal perspectief.

Te gast zijn Arnold Mulder (Sector Banker Energy ABN AMRO)  en Nick Fryars (COO Sunntics) die zich dagelijks met de energietransitie bezig houden.

Arnold Mulder (ABN AMRO): Als Sector Banker Energy, volgt Arnold Mulder de ontwikkelingen in de energiesector nauwlettend, om zowel de risico’s als de kansen in de energietransitie voor bedrijven te identificeren. De technologische, beleidsmatige, en economische ontwikkelingen zorgen voor een dynamisch speelveld met steeds veranderende spelregels. Arnold is econoom en schreef o.a. een proefschrift over het Europese emissiehandelssysteem.

Nick Fryars (Sunntics): Het toenemende gebruik van zonne-energie leidt tot een nieuwe uitdaging. Als COO van Sunntics staat Nick Fryars aan het front van  spannende en vernieuwende ontwikkelingen. Zonne-energie wordt overdag opgewekt, maar vooral ‘s avonds verbruikt op het moment dat we licht aan doen. Deze verstoorde dag-nacht balans vereist nieuwe technieken om kortstondig, maar grootschalig energie op te slaan. Sunntics is actief in Spanje en Marokko waar zonne-energie wordt ‘gewonnen’.Door middel van zonlicht wordt zout gesmolten en opgeslagen. De warmte van het gesmolten zout wordt later op de dag gebruikt om een elektriciteitscentrale aan te drijven. Sunntics speelt een belangrijke rol in dit proces. 

VVD Heemstede nodigt u graag  uit voor deze 1e bijeenkomst. Na afloop is er  met een gratis drankje ruim gelegenheid om met elkaar  verder te praten over dit onderwerp. 

Wanneer: maandag 28 oktober.

Tijd: 19.30 – 22.30 uur.

Plaats:  De 1ste Aanleg, Raadhuisstraat 103, Heemstede