Begrotingsraad 2019

Michel Radix blikt terug op de Begrotingsraad 2019: "Groen licht voor de begroting 2020 maar code rood voor de uitvoering van de voorgenomen plannen in 2019!"


Heemstede heeft een begroting zonder een financieel tekort, daarmee mag Heemstede zich gelukkig prijzen. Bij ¾ van de Nederlandse gemeenten is dit niet het geval.

Wat we zien in de begroting 2020 dat er een heel groot gedeelte gekopieerde activiteiten en projecten uit de begroting van 2019 zijn opgenomen. Van deze activiteiten en projecten zijn er maar heel weinig opgeleverd.

Het vooruitschuiven is het credo geworden, in de vorm van procesvoorstellen en collegeberichten.

Het college durfde zelfs aan haar inwoners een OZB verhoging van 2% in 2021 en  4% in 2022 te vragen, terwijl het geld letterlijk tegen de plinten klotst. 

We hebben als VVD gelukkig bereikt dat dit plan van de baan is dankzij ons amendement “Geen verhoging OZB”.

Tevens hebben wij ervoor gezorgd dat er kredieten van in totaal 6 miljoen euro niet worden uitgegeven. We willen eerst gedegen plannen zien, pas dan gaan we de kredieten beschikbaar stellen. 

Onze motie ” Inhuur van externen terugdringen” is unaniem aangenomen. In 2019 heeft er een forse overschrijding plaats gevonden op de externe inhuur met een totale kostenpost van € 1.1 miljoen en dat terwijl in het collegeakkoord staat “wij zijn zeer terughoudend met het inschakelen van externe adviesbureaus”.

Als we kijken naar de begroting is het college gered door Den Haag met een financiële injectie van meer dan 3 miljoen euro.

De methodieken van financiering druisen compleet in tegen de financiële principes die onze partij hanteert, eerst de plannen dan het geld.

We hebben het college opgeroepen om keuzes te maken, prioriteiten te stellen en concrete resultaten te gaan boeken.

Het college heeft van ons groen licht voor de begroting 2020 gekregen, maar code rood voor de uitvoering  van de voorgenomen plannen in 2019.

Met liberale groet,

Michel Radix

Fractievoorzitter VVD Heemstede