Maandag 9 december in Café De Eerste Aanleg Energietransitie: de landelijke ontwikkelingen

Wat is de invloed van de energietransitie op ons dagelijks leven? Maandag 9 december organiseert VVD Heemstede de tweede avond over de energietransitie, dit maal met de focus op landelijke ontwikkelingen. VVD Heemstede nodigt u graag uit voor deze bijeenkomst.


Te gast zijn twee topsprekers: Marjan Minnesma van Urgenda en professor Andy van der Dobbelsteen van de TU Delft. Beide gastsprekers hebben ieder vanuit hun eigen expertise en achtergrond een duidelijke en aansprekende visie wat we kunnen doen aan de energietransitie.

Marjan Minnesma van Urgenda heeft internationale bekendheid gekregen door de ‘klimaatzaak’ tegen de staat. Een rechtszaak met een uitspraak met zeer vergaande gevolgen. Haar organisatie, Urgenda, presenteerde deze zomer - samen met 700 Nederlandse organisaties - een 40-punten plan hoe Nederland al 25 procent CO2-reductie kan realiseren in 2020. Een interessante visie hoe we gezamenlijk de energietransitie kunnen vormgeven: duurzaam, efficiënt en toekomstbestendig.


Professor Andy van der Dobbelsteen is hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de TU Delft en de meest vooraanstaande expert in Nederland op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energiesystemen. Hij heeft een uitgesproken visie op adaptatie van bestaande bebouwing, zoals dus ook in Heemstede, aan de veranderende eisen van deze tijd. Van der Dobbelsteen onderzoekt niet alleen, maar ontwerpt en maakt ook nieuwe en concrete producten.


U bent van harte welkom! Na afloop is er, met een gratis drankje, ruim gelegenheid om met elkaar verder te praten over dit onderwerp.

 

Wanneer: maandag 9 december

Tijd: Inloop 19.30 uur, Start 20:00 uur

Plaats: Café De 1ste Aanleg, Raadhuisstraat 103, Heemstede