Derde VVD-discussieavond: wat kunt u lokaal doen & wat gebeurt er al (RES)?

Zo’n 75 geïnteresseerden kwamen maandag 27 januari voor de derde keer bijeen in Café de Eerste Aanleg, om te luisteren en te discussiëren wat er lokaal gaat gebeuren en wat mensen zelf kunnen doen om hun huis, bedrijf en organisatie te verduurzamen.

Na eerder het internationale perspectief (dalende kostprijs duurzame energie) en het nationale perspectief te hebben besproken, was het nu tijd voor het lokale perspectief. Zo kwamen o.a. de onderwerpen voorbij als de haalbaarheid en betaalbaarheid op korte termijn van waterstof en kernenergie. Uiteraard waren er ook diverse vragen over wat mensen zelf konden doen, welke prikkels de overheid wel en niet zou moeten geven en wat er de komende periode wordt besloten in de Regionale Energie Strategie (RES). De discussie was levendig, maar ook constructief. Er waren wederom ook raadsleden van andere partijen uit Heemstede dan de VVD afgekomen op deze avond, alsmede VVD-vertegenwoordigers van omringende gemeenten zoals o.a. Haarlem, Haarlemmermeer & Bloemendaal.

De avond werd geopend door operationeel directeur Wigger Verschoor van Thuisbaas (www.thuibaas.nl ), een voorbeeld van een organisatie die mensen helpt hun huizen volledig te verduurzamen en zelfs aardgasvrij te maken. Dit wordt gedaan door samen een plan te maken, met de beste technieken en te helpen bij de financiering. Hiermee hebben zij inmiddels jaren ervaring opgebouwd op o.a. Texel en in het aardbevingsgebied van Groningen, omdat ze het belangrijk vonden juist daar te bewijzen dat het kon. Inmiddels zijn zij aan het opschalen en hebben zij veel verschillende type huizen verduurzaamt met innovatieve technieken Te denken valt hierbij aan het gebruik van enkele van de stilste warmtepompen in de markt. Tevens wordt gewerkt met een slim meetapparaat om vooraf te simuleren waar in of om het huis de waterpomp  het minste geluid produceert. De afgelopen jaren is het aantal decibel van de nieuwste waterpompen met 7Db afgenomen, wat in combinatie met het slim meten van de beste locatie de geluidsoverlast aanzienlijk beperkt.

De 2e spreker was Marco Berkhout, programma-manager voor de provincie Noord-Holland. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de gemeente Heemstede en de omliggende 28 gemeenten, 3 waterschappen en de provincie, in het komen tot een gezamenlijke (duurzame) Regionale Energie Strategie, de zogenoemde RES. (Voor meer informatie over de RES zie www.energieregionhz.nl)  Heemstede valt daarbij onder de regio Noord-Holland Zuid, deelregio IJmond/Zuid Kennemerland.
Hij sprak over de Regionale Energie Strategie, het proces daaromheen en hoe gemeenten inventariseren wat zelf mogelijk is. Berkhout wees er o.a. op dat grote dakoppervlakken (vanaf 60 panelen) ook meetellen voor de Regionale Energie Strategie, en dat dat bijvoorbeeld een interessante mogelijkheid is voor bedrijven en scholen met een groot dakoppervlak om daar zonnepanelen op te leggen. Tevens is er al veel winst te behalen met isolatie, wat niet alleen de gasrekening omlaag brengt maar tevens het comfort vaak verhoogt.
Ook voor huishoudens kan er met een paar ingrepen vaak al een hoop energie en kosten bespaard worden. Overigens is het aan te raden om een integraal plan te laten maken, omdat dan met een paar kleine laatste maatregelen erbij het wellicht mogelijk is de gasketel volledig overbodig te maken.

Wij willen u graag oproepen om uw ideeën, beperkende regels waar u tegen aanloopt en burgerinitiatieven om uw eigen wijk te verduurzamen, te melden bij de raadsleden en/of het bestuur van de VVD (Heemstede). Wij kunnen het niet alleen, des te belangrijker dat we hier gezamenlijk over in gesprek gaan. Voor de VVD Heemstede kan dit naar vvdheemstede@outlook.com.