• Standpunten

  Bereikbaarheid

  Goed wonen in Heemstede betekent dat Heemstede goed en veilig bereikbaar is.

  Lees meer
 • Standpunten

  Bestuur

  De VVD Heemstede stuurt op de strikte keuze zich slechts bezig te houden met kerntaken.

  Lees meer
 • Standpunten

  Cultuur

  Voorzieningen op het gebied van kennis en cultuur zoals de bibliotheek in Heemstede staan hoog op de agenda bij de VVD Heemstede

  Lees meer
 • Standpunten

  Dienstverlening

  Voor de VVD Heemstede is de gemeente er voor de inwoners van Heemstede.

  Lees meer
 • Standpunten

  Duurzaamheid

  De VVD Heemstede kiest ervoor, dat de rol van de overheid zich beperkt tot een ‘support’ functie.

  Lees meer
 • Standpunten

  Economie

  Vanwege het hoogwaardige en gevarieerde winkelaanbod van onze winkelkernen doen veel mensen uit de regio boodschappen in Heemstede

  Lees meer
 • Standpunten

  Financieel

  Hoe gaan we met minder gemeentebudgetten meer doen? Dat is de uitdaging die de VVD graag aan gaat.

  Lees meer
 • Standpunten

  Groen

  In de groene gebieden van Heemstede wordt niet verder gebouwd; daar staat de VVD Heemstede voor.

  Lees meer
 • Standpunten

  Maatschappelijk

  De VVD Heemstede kiest bewust voor een maatschappij waarbij deelname en werken voor je geld voorop staan.

  Lees meer
 • Standpunten

  Ondernemen

  Lokaal ondernemerschap betekent lokale economische- en sociale bloei.

  Lees meer
 • Standpunten

  Onderwijs

  De VVD Heemstede vindt dat in principe ieder Heemsteeds kind op een school van haar keuze en niveau zou moeten worden toegelaten.

  Lees meer
 • Standpunten

  Sociaal krachtig

  Decentralisaties van verantwoordelijkheden, zijn niet per definitie gewenst door de VVD Heemstede

  Lees meer
 • Standpunten

  Sport

  De afgelopen jaren is ervoor gekozen, mede op voorspraak van de VVD Heemstede, om verder te investeren in het sportpark.

  Lees meer
 • Standpunten

  Subsidies

  De VVD Heemstede stelt zich op het standpunt dat subsidies altijd ten goede moeten komen aan zo veel mogelijk Heemstedenaren.

  Lees meer
 • Standpunten

  Veiligheid

  Voor de VVD Heemstede zijn alle soorten crimineel gedrag onacceptabel en de politie heeft hierbij een belangrijke handhavingstaak.

  Lees meer